Salman Kurt Kişisel Web Sitesi

+90 256 614 5711 salman@salmankurt.com

Menu

Çakırcalı Köyü

Tokat - Zile / Çakırcalı Köyü Hakkında...

Çakırcalı Köyü

Çakırcalı Köyü

İlçenin güney doğusunda bulunan Çakırçalı Köyü, Armutalan, Çapak, Alibağı, Elmacık, Göçenli köyleri ve Güzelbeyli kasabası ile komşudur. Köyün ilçeye uzaklığı 30 km’dir. Rivayete göre köy, 1750 yıllarında göçer yaşayan Karacadırlı aşireti tarafından Balım Seyit Tekkesinin yaylası olan şimdiki yere kurulmuştur. Aşiretin kendi yaylalarının işgaline karşı çıkan Balım Seyit Tekkesi halkı ile aralarındaki kavgada Karacadırlılar çakı ile birkaç kişiyi yaralamışlar ve bu olay üzerine yörede bunlar çakıcılar olarak anılmaya başlanmışlardır. Zamanla bu ismin köyün ismi olarak Çakırçalı’ya dönüştüğü sanılmaktadır. Köye ilk yerleşenlerin Kölükler, Kalenderler, Baranlar ve aldemir aileleri olduğu söylenmektedir. 60 haneden ibaret olan köyde, 1960 yılında Devlet tarafından yaptırılan 2 derslikli ilkokula, 1986 yılında Devlet- Vatandaş işbirliği ile 1 lojman ilave edilmiştir. Köyde okur-yazar oranı % 80’dir. Köyün 1500 dekar kıraç, 1000 dekar sulanabilir arazisinde buğday, arpa, mercimek, nohut yetiştirilmektedir. Bir dağ köyü olan Çakırçalı da 250 büyükbaş, 4000 küçükbaş hayvan bulunmakta olup, arıcılık yapanlara da rastlanılmaktadır. Okulu, elektriği ve otomatik telefonu mevcut olan köyde içme suyu umumi çeşmelerden temin edilmektedir. Köy yakınında Hocabeden diye anılan ve peygamber soyundan geldiğine inanılan bir zatın mezarı bulunmaktadır.

Çevresinde yaşlı pelit ağaçları bulunan bu yer halk tarafından ziyaret edilmektedir. Zile’de Yatırlar ve Ziyaret Yerleri ile İlgili İnanışlar Uygulamalar, Menkıbeler Zile, Asur Krallığı’nın başkenti Ninova Melikesi Semiramis tarafından kurulmuş dörtbin yıllık bir tarihe sahip Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Çok eski devirlerde Hıristiyanlığın çıkışına kadar devam eden Anaitis mezhebi** mensuplarının ziyaret yeri olan Zile, üzerinde pek çok uygarlıkları barındırmış bir ilçe olup mistik kaynaklı düşüncenin yoğunluğunu her dönemde hissettirmiştir.

Erenler yurdu, evliyalar ocağı olan Anadolu’nun her yerinde olduğu gibi Zile’de de pek çok sayıda evliya ve ziyaret yeri bulunmaktadır. Bunlarla ilgili birçok menkıbe anlatılmakta, bu yatırların her birinin bir derde deva olduğuna yöre halkınca yürekten inanılmaktadır 18. yüzyıl sonlarında Zileli Âşık Seyit Derviş tarafından söylenen edebiyatımızdaki tek yatırlar destanı, l5 tanesinin adı zikredilerek bu ilçedeki yatır ve ziyaret yerleri için söylenmiştir.

HOCABEDEN TEKKESİ : Çocuğu olmayanlar ziyarete giderler. Kurban kesip, başındaki ağaca çaput bağlayıp dilekte bulunurlar. Çocuğu olunca da çocukla birlikte gelip kurban keserler. Başındaki yaşlı pelit ağacı saygı nedeniyle kesinlikle kesilmez

KÜLTÜRÜ Köyün yemeği zileninde meşur yemeği olan battır. Her yıl Hocabeden ve Yukarıpınar Tekkelerine kesilen kurbanlarda ayrı bir kültürel etkinliktir. Coğrafya Tokat iline 97 km, Zile ilçesine 30 km uzaklıktadır. Köyün iklimi: Bağlı bulunduğu ilçe olarak karasal iklim özelliklerine sahiptir. Fakat yer yer karedeiz iklimide görülür hem karasal hemde karadeniz ikliminin bitki örtüsü mevcuttur fındık ağaçlarının yanısıra kısa boylu çalılıklar da görülür Muhtarlık: Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

2007- Mehmet Ali Kalender
2004 – Mehmet Ali Kalender
1999 – Mehmet Ali Kalender
1994 – Ali Duran Saper
1989 – Yusuf Kalender
1984 – Sadık Kalender

ALTYAPI

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfaltdeğildir köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Pre-made Skins

Here you can see the pre-made skins for Vertikal. Vertikal is a true high quality and clean multi-purpose theme which will fit for any business and websites.

Please take a look at these demos. We believe Vertikal will suit for you and you will love it as much as we do...

Pre-made skins